در این تالار پیرامون گفتمانهای کلی درگفتمان درباره ادیان ، مذاهب و مکاتب مختلف به گفتگو می نشینیم .
در این تالار نیز مانند سایر تالارها رعایت قوانین دفترچه الزامیست.
در صورت استفاده از مطالب سایت های دیگر، منبع را ذکر کنید.
از فهرست جرایم تارنما اطلاع یافته و همچنین فهرست مجازات ها را نیز مطالعه نمایید.
قبل از ارسال هر گونه مطلبی در تالار از عدم وجود آن در سایر بخش های تالار اطمینان حاصل بفرمائید .