سیاست آمریکا در قبال ایران چیست؟
ترامپ در سال گذشته بارها گفته بود که قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری‌اش میخواهد نظام ایران را تغییر دهد و حتی پیشرفته‌ترین تجهیزات جنگی را در خلیج پارس مستقر کرد از جمله ناو ابراهام لینکن و همه چی محیا بود برای تغییر نظام ایران اما بعد از کشتن سلیمانی به کل همه چی فراموش شد و مشخص نشد هدف از انتقال تجهیزات جنگی چه بود؟ برای هدف گیری مواضع ملایان در سوریه و عراق! این نمیتونه قانع کننده باشه.
اما پشت پرده حاکی از مذاکره آمریکا با سپاه ایران و همچنین طالبان افغانستان و احزاب سیاسی عراق برای کنترل خاورمیانه است آن هم بدون جنگ و خونریزی؟