اما بنام سپاه تمام شد!

توکلی بینا، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: پهپادی که زدند را سپاه نزد؛ ارتش زد!
هشت نفر از این افسران را برای تشویق به حج برده بودند. همه درجات عالی داشتند. همین ها
جت ساختند. من در مدینه با پنج نفر از آنها و در مکه با سه نفر دیگر هم اتاق بودم. آقا برای کسی
که دکمه را زده بود انگشتر می فرستد. اما به نام سپاه تمام شد.

برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: ا.jpg
دیدن: 11
حجم: 40.7 کیلو بایت