به عنوان یک خدمتگذار سابق سازمان اطلاعات و امنیت ملی ایران (ساواک) بنده این شعبده بازی "اطلاعاتی" را بسیار کودکانه میبینم.
اول اینکه هم اکنون از کانالهای ترابری شرقی کشورمان، روزانه بیش از 13 هزار کیلو تریاک و هروئین وارد ایران میشوند،که از این میزان، حداقل 7 هزار کیلو برای مصرف داخلی در تهران استفاده میشود.
سوال من اینست که ایا این تروریستهای اجنبی و دیوانه نمیتوانند یک یا دو خودرو حاوی مواد منفجره وارد تهران کنند که مجبور باشند از فروشنده گان مواد شیمیایی در تهران بخرند و خودشان را مشکوک کنند؟
دوم اینکه به فیلم تهیه شده توسط سپاه پاسداران در خبرگذاری فارس نیوز نگاهی امنیتی و اطلاعاتی داشته باشیم:
الف،خودروی داخل حیاط در زمان حجوم به صورت صحنه سازی فیلم قابل مشاهده است،و حتی از صندوق عقبش،موکتهای صحنه سازی استودیوی فیلم اویزان است.صحنه های داخل خودرو، از این حکایت دارد که توسط حداقل دو صافکار ماهر صحنه سازی شده است.
سوم اینکه صحنه های "تعقیب و مراقبت" تروریستهای "تخیلی"بسیار کودکانه فیلم سازی شده و نمایانگر اینست که حتی فیلمسازان سپاه پاسداران لیاقت اینرا نداشتند که از دانشجویان فیلم سازی کمک بگیرند و حداقل سعی کنند نمایششان را "واقعیتر" بسازند!
بنده در اینجا عمدی توضیح نمیدهم که اشتباهات فیلهای تعقیب و مراقبت در کجاست،اما احتمال میدهم که سپاه پاسداران با الگو گرفتن مستقیم از سرویسهای روسی،یکی از فیلماهیشان را مو به مو و به دروغ کپی کرده اند!
اگر به صورت احتمالی طرفداران رژیم سعی کنند اظهارات بنده را زیر سوال ببرند میپرسم،که سرویسهای اسرائیلی چگونه توانستند مرکز موشکسازی شهاب 3 در ملارد را منفجر کنند و بیش از 280 نفر از تروریستهای سپاه را تکه تکه کنند؟
آنان چگونه توانستند متخصصین بمب اتمی ایران را در روز روشن و در خیابانهای پر از ترافیک تهران را با استفاده از خرجی مغناطیسی همانند گنجشگ روی درخت شکار کنند؟
یا اینکه توانستنند ویروس استاکس نت را وارد فیها خالون سنتریفوژهای سپاه پاسداران بکنند و کمر اطلاعاتی عملیاتی رژیم را بشکنند؟
در اخر به روح شهدای خرداد 88 درود میفرستم در مقابل زندانیان و معلولنشان سر احترام فرود میاورم.زنده باد ایران،مرگ بر ملای دروغگو و مضحک.من تمام!

منبع