ایگاه صالحات - حجت الاسلام فقیهی اصفهانی از اساتید حوزه علمیه قم : یکی از آقایان طلبه ها که رفته بود خدمت آیت الله سیستانی در نجف ، وقتی یک مقدار صحبت کرده بود ، آقا فرموده بودند : میروید تهران ، به آیت الله خامنه ای بگویید که : من هرشب به شما دعا میکنم .خوب ببینید که آن آقا چقدر می شناسند این آقا را که هر شب برای ایشان دعا می کنند .یک مورد دیگر اینکه ، شنیدیم یک وقت آیت الله خامنه ای فرموده بودند : موفقیت امور آیت الله سیستانی ، بخاطر حاج آقای شهرستانی است .یک کسی رفته بود نجف خدمت آیت الله سیستانی و این جمله را از آقا نقل کرده بود برای ایشان ، میگفت وقتی این جمله را نقل کردم آیت الله سیستانی چه طور تواضع کردند ،فرموده بودند : به آقای خامنه ای بگو من شهرستانی شما هستم .این تواضع آیت الله سیستانی در مقابل آقا می باشد .دانلود فایل صوتی : 919 KB