گفتم شاید بد نباشه تام کثافت کاری ها و گند و گوز های جمهوری اسلامی رو توی این تاپیک لیست کنیم با ذکر تاریخ و...