تمکین از فرمان فیفا بجای تمکین از اسلام علامه‌ای!

الان که مجبور به تمکین فیفا در ورود بانوان به استادیوم ها...