معامله ختنه شده خوشگل تر هست:e412: ، یک تیکه پوست اضافی زیاد پورن رو جذاب نمیکنه!