درود
اگر میشه برای من هم بفرستید
zedde.khoda@gmail.com
سپاس