گویا این رحیم مشایی قرار هست نقش مدودف رو برای احمدی نژاد داشته باشه!