اشپیگل‌آنلاین: ردپای یکی از خطرناکترین تروریستهای جهان در تهران
سیف العادل" رئیس احتمالی بخش نظامی شبکه...