من موارد زیادی از این تجربه ها رو داشتم.جالی اینکه، مواردی که کم هم نبوده برام پیش اومده که مثلا، یک واقعا ای...