سایت های خارجی خیلی حرفه ای تر اینطور مباحثی را دنبال می کنند اما اکثریت سایت های ایرانی همه اش اسپمر،ترول و...