بهنویس از همچی‌ اسون تره ، من با صفحه کلید فارسی ۲ ساعت طول میکشه ۱ خط بنویسم:27: