درود

من مطالب این فروم رو برخیش رو مطالعه کردم ولی تا الان چیزی نگفتم امروز خواستم تو این بحث شرکت کنم و دیدم...