جاش خیلی خالیه!
بدون موسیقی و فیلم چجوری میشه زندگی کرد؟