واکنش یکی از برادران عررررزشی به توهین به مقدسات:http://antimajus.blogfa.com/cat-17.aspx