آنچه باید بدانید:
قانونها و هنجار ها
قوانین عمومی تارنما (Collapsed)
حقوق تارنما ، مدیران و کاربران
حقوق تارنما :

• تارنمای دفترچه مالک تمام آنچیزی است که در آن نوشته شده و میتواند در هر زمان آنها را ویرایش ، حذف و یا در جایی دیگر استفاده کند .

• تار نمای دفترچه هیچ مسئولیتی در قبال آنچه در آن نوشته شده ندارد .

• تارنمای دفترچه مجاز است در مواردی که صلاح میداند برای بخشی از کاربران یا تمام آنها پست الکترونیکی ارسال کند .

• تارنمای دفترچه محیطی کاملا باز و آزاد است و هیچ سخنی را تا زمانی که ناقض قوانین تارنما نباشد ویرایش و یا حذف نمیکند ، همچنین تارنمای دفترچه مطالب کاربران را به هیچ عنوان منحرف نمیکند .

حقوق و وظایف کاربران :

• کاربران مجازند از مدیریت تارنما در تالار "انتقادات ، پیشنهادات ، مشکلات کاربری" شکایت و یا انتقاد کنند .

• کاربران مجازند نسبت به ویرایش و یا حذف نوشتارشان در تالار "انتقادات ، پیشنهادات ، مشکلات کاربری" اعتراض کنند و یا دلیلش را در صورتی که دلیلی برای آن اعلام نشده باشد جویا شوند .

• کاربران مجازند علیه کاربران دیگر در تالار "انتقادات ، پیشنهادات ، مشکلات کاربری" شکایت کنند .

حقوق و وظایف مدیران :

• در تارنمای دفترچه سه سطح مدیریتی وجود دارد: مدیریت کل با رنگ قرمز، مدیریت تارنما با رنگ آبی و مدیریت تالار با رنگ سبز .

حقوق و وظایف مدیران کل :

• مدیر کل وظیفه گردانندگی تارنما و وضع و حذف قوانین را بر عهده دارد .

• مدیر کل ناظر بر کار مدیران تارنما و نیز مدیران تالار است .

• مدیر کل مرجع رسیدگی به شکایات از طرف سایر مدیران و نیز حل اختلاف نظرات است .

• نظر مدیر کل درمورد اخراج (موقت/دائم) کاربران نظر نهایی است .

حقوق و وظایف مدیران تارنما :

• مدیر تارنما وظیفه نظارت بر کار و امور مدیران تالار را بر عهده دارد .

• مدیر تارنما می تواند پیشنهاد مدیریت کاربران و یا پیشنهاد حذف مدیران را به مدیر کل ارائه کند .

• مدیر تارنما واسط بین مدیران تالارها و مدیر کل هستند .

حقوق و وظایف مدیران تالارها :

• مدیران تالارها مسئول مستقیم گفتگوها و بحث ها در تالار تحت مدیریت خود هستند و نظم و امنیت آن تالار با تأمین می کنند .

• مدیران تالارها بنا بر صلاحدید خود و با مشورت مدیرات تارنما، قوانین خاصی را برای تالار خود وضع می کنند .

• مدیران تالارها با توجه به سابقه کاربران و با ارائه مدرک قابل قبول ، پیشنهاد اخراج (موقت/دائم) کاربران را به مدیران تارنما می دهند .

• مدیران تالارها مستقیماً با مدیریت کل وارد گفتگو و مذاکره نمی شوند .

• مدیران تالارها حداکثر ظرف مدت دو هفته می توانند از تارنما بدور باشند .

• چنانچه تالاری بیش از یک مدیر داشته باشد ، آنها باید در وضع و اجرای قوانین با هم هماهنگ باشند . هرگونه اختلاف نظر به مدیران تارنما ارجاع داده می شود .
کاربری که قانونهای و هنجار های تارنما را نادیده بگیرند و آنها را زیر پا بگذارند ، بسته به نوع جرم جریمه خواهند شد .