آنچه باید بدانید:
قانونها و هنجار ها
قوانین عمومی تارنما (Collapsed)
پیشنهادات جهت گفتمان سالم تر
۰۱ - هر تالاری ممکن است علاوه بر قوانین کلی تارنما ، قوانین خاص خود را نیز وضع کند . پیش از ارسال تاپیک جدید قوانین تالار مربوطه را مطالعه کنید .

۰۲ - قبل از ارسال تاپیک جدید از عدم وجود تاپیک تکراری اطمینان حاصل کنید .

۰۳ - هر تاپیکی را تنها در تالار مربوطه آغاز کنید .

۰۴ - تندخو و پرخاشگر نباشید .

۰۵ - در صورتی که نحوه استفاده از امکانات تارنما را نمیدانید ابتدا اینجا را مطالعه کنید و در صورتی که نتوانستید آنچه میخواهید پیدا کنید ، آن را در تالار "انتقادات ، پیشنهادات ، مشکلات کاربری" مطرح کنید .

۰۶ - در مقابل هر ادعا یا نوشته یا آنرا قبول کنید یا آنرا با استدلال رد کنید.

۰۷ - سفسطه نکنید، قبل از هر استدلال مطمئن شوید که در آن استدلال خطاهای منطقی وجود نداشته باشد.

۰۸ - کینه توز نباشید و به دیگران فرصت جبران اشتباه های خود را بدهید.

۰۹ - دیگران را تمسخر نکنید. به حقوق و شخصیت افراد احترام بگذارید، البته لزومی ندارد به باورهایشان نیز احترام بگذارید.

۱۰ - از آزادی بیان پشتیبانی کنید و مدافع حقوق مخالفان خود باشید. بی عدالتی را از جانب هم اندیشان خود شجاعانه محکوم کنید.

۱۱ - از مخالفان خود و انتقادهای آنها از باورهای شما استقبال کنید.

۱۲ - اشخاص را آنگونه که خودشان خود را خطاب میکنند خطاب کنید و برای آنها اسم نسازید.

۱۳ - خود را نماینده تمام باورمندان به باور خود ندانید، توجه کنید که تنها نظر شخصی خود را بیان میکنید.

۱۴ - تا آنجا که میتوانید تنها از کلمات و عبارتهای فارسی استفاده کنید.

۱۵ - در عنوان موضوعاتی که ایجاد میکنید از یک علامت سوال یا تعجب استفاده کنید و از استفاده از چندین علامت یک شکل و پشت سر هم در عنوان موضوعات پرهیز کنید .

۱۶ - کاربران را با نام ادعایی خودشان بخوانید و از ذکر نام های دیگرشان بپرهیزید.

۱۷ - در صورتی که متنی را از جای دیگری منتقل کرده اید با استفاده از این شکلک کپی منبع آن را مشخص کنید . (کافیست آدرس اینترنتی ، یا آدرس کتاب و صفحه آن یا به طور کلی آدرس منبع را بنویسید آن را انتخاب کنید و بر روی این شکلک کلیک کنید)
کاربری که قانونهای و هنجار های تارنما را نادیده بگیرند و آنها را زیر پا بگذارند ، بسته به نوع جرم جریمه خواهند شد .