جستجو لیست اعضا

جستجوی اعضا

همه‌ی این قسمتها گزیده هستند.اکثر آنها تنها قسمتی از نام کاربری را هم می پذیرند. (برای مثال می توانید Jo را در قسمت " نام کاربری " درون کنید و دستور پیدا کردن همه‌ی نام های کاربری که با Jo شروع می شوند را صادر کنید. نتایج مثل این خواهند بود: John, Joe, Joseph و Jolene).

نام یا قسمتی از نام کاربری که در جستجوی آن هستید را درون کنید.

آدرس URL یا قسمتی از آدرس را درون کنید.

پیغام گیرها (مسنجر ها )

شما میتوانید کاربر را جستجو کنید با کاربرد نام کاربری پیغام رسان فوری ( مسنجر ) آنها, اگر آن اطلاع داشته باشید.

شمار پست ها

جستجوی کاربر نسبت داده شده با شمار مشخصی از پیک‌ها.

تاریخ هموندی

فرمت تاریخ برای ورود yyyy-mm-dd

واپسین پیک

فرمت تاریخ و ساعت برای ورود yyyy-mm-dd hh:mm:ss

تنظیم ها

با کاربرد این مشخص کنید که چگونه کاربر قبل از تقسیم به برگ نو را نشان میدهد.